مجموعه آبی

ترنم دلنشین آب، همراه با نوشیدنی های خنک در کافی شاپ استـخر و وجـود امکاناتی نظیر حمام سنتی، سونـا، جکـوزی و اتاق ماساژ، لحظاتی شاد و مفرح را در مجموعه آبی هتل برای شما رقم خواهد زد.

[add_slider_hovering images=" http://azadihotelmashhad.com/wp-content/uploads/2019/05/20190428_133956_2_1-Aabi-Cadr.jpg, http://azadihotelmashhad.com/wp-content/uploads/2019/05/20190428_132914_1-Aabi-Cadr.jpg, http://azadihotelmashhad.com/wp-content/uploads/2019/05/20190428_133023_1-Aabi-Cadr.jpg, http://azadihotelmashhad.com/wp-content/uploads/2019/05/20190428_134338_1-Aabi-Cadr.jpg, http://azadihotelmashhad.com/wp-content/uploads/2019/05/20190428_133632_1-Aabi-Cadr.jpg"]