با ما در ارتباط باشید

آدرس: مشهد ، چهار راه شهدا، نبش بهجت ۱

شماره تماس: ۰۵۱۳۲۲۵۱۹۲۷

 دورنگار: ۰۵۱۳۲۲۵۱۹۲۷

پست الکترونیکی: info@azadihotelmashhad.com

مدیر عامل

آقای پورمحمد
تلفن 9- 32251927 (051) - داخلی 103

تلفن مستقیم: 32257098 (051)

مدیر مالی

آقای مستاجر حقیقی
تلفن 9- 32251927 (051) - داخلی 106

مدیر فرانت آفیس

آقای باب‌الحکمی
تلفن 9- 32251927 (051) - داخلی 168

مدیر رستوران
مسئول تدارکات

آقای بافنده
تلفن 9- 32251927 (051) - داخلی 181