با ما در ارتباط باشید

آدرس: مشهد ، چهار راه شهدا، نبش بهجت ۱

شماره تماس: ۰۵۱۳۲۲۵۱۹۲۷

 دورنگار: ۰۵۱۳۲۲۵۱۹۲۷

پست الکترونیکی: info@azadihotelmashhad.com

مدیریت هتل

جناب آقای پورمحمد
تلفن 9- 32251927 (051) - داخلی 103

مدیر مالی

جناب آقای حقیقی
تلفن 9- 32251927 (051) - داخلی 106

مدیر فرانت آفیس

جناب آقای حکمی
تلفن 9- 32251927 (051) - داخلی 168

مدیر رستوران
مسئول تدارکات

جناب آقای بافنده
تلفن 9- 32251927 (051) - داخلی 181