مهمانان محترم بانک صادارت ایران می‌توانند با پرکردن فرم هوشمند زیر و ارسال آن به مرکز رفاهی استان خود جهت انجام هماهنگی‌های لازم برای رزرو اتاق در هتل آزادی اقدام نمایند.
 
مراکز محترم رفاهی استان‌ها پس از بررسی، تایید و در درج مهر مرکز بر روی معرفی‌نامه اقدام به ارسال آن به هتل آزادی می‌نمایند